Treningstider 2018/2019

Mandag:
18:00-19:00 - Barn-1 (7- 8)
18:00-19:00 - Voksne (12+)
19:00-20:00 - Barn-2 (9-11)

 

Tirsdag:
20:00-22:00 - Høgbelte

Onsdag:
18:00-18:45 - Tigrane (5-6)
19:00-20:30 - Konkurranse

 

Torsdag:
17:30-18:30 - Barn-1 (7-8)
18:00-19:00 - Barn-2 (9-11)
19:00-20:30 - Voksne (12+)

Nyheter

Treninga fortsetter i Florahallen for barn og ungdom/voksne

Vi har fått beskjed om at vi fortsatt kan trene i Florahallen, då det har blitt endå meir utsetting på lysprosjektet i Florahallen.
Barn og voksen trenar altså til vanleg tid mandagar og torsdagar til anna beskjed blir gitt. Vi får korte varslar, så endringar kan komme fort.

Når det gjeld Tigrane, velger vi å flytte trening til onsdagar til Florø Barneskole som planlagt. Dette er blant anna fordi vi då ikkje mister trening i inneværande veke,

samt at Nicolas må steppe inn for Leni neste veke. Onsdag 10. juni blir det gradering og sommaravslutning for Tigrane på Florø Barneskole.