Treningstider 2018/2019

Mandag:
18:00-19:00 - Barn-1 (7- 8)
18:00-19:00 - Voksne (12+)
19:00-20:00 - Barn-2 (9-11)

 

Tirsdag:
20:00-22:00 - Høgbelte

Onsdag:
18:00-18:45 - Tigrane (5-6)
19:00-20:30 - Konkurranse

 

Torsdag:
17:30-18:30 - Barn-1 (7-8)
18:00-19:00 - Barn-2 (9-11)
19:00-20:30 - Voksne (12+)

Nyheter

Informasjon om gradering

Detaljer for graderingshelga er ikkje heilt på plass, men litt informasjon kan vi komme med.

Gradering blir søndag 11. juni, med forberedande trening lørdag 10. juni.
Master Jørgen Berg vil bruke treninga lørdag til å bli kjent med utøvarane, og hjelpe oss med eventuelle korrigeringar som er nødvendig før gradering.
For høgbelte legg vi opp til høgbelte trening også fredag 9. juni om vi får dette til å passe inn.

Det er trenar som vurderer om ein utøvar er klar for gradering eller ikkje, men det er heilt frivillig om ein ønskjer å gradere seg.
I forkant av gradering kommer vil til å ha teoriprøve og prøvegradering for alle barn, det blir sendt ut beskjed i forkant.
Alle barn som er klar for gradering, vil motta ein lapp som dei kan ta med heim til foreldrene.
Trener ser på heilheten ved vurdering om barn er klar for gradering eller ei.
Vi oppfordrer alle til å trene heime, men spesielt viktig er dette for dei som ikkje kan komme på kvar trening.
Har ein lite oppmøte og generelt dårlig gjennomføring av teknikker/mønster ol. på trening, så er ein ikkje klar for gradering.

Voksne skal ha fysisk test i tillegg til skrifteleg teoriprøve. 

Pensum for gradering finn ein på ttu.no (her). Denne lista er veiledande. Side 4 er oversikt over dei ulike gradene, frå side 14 står pensumliste på dei ulike gradene.
Det er altså pensum til den graden ein skal opp til, ein skal følge. Dette pensum er veiledande.
Mer informasjon kjem om kort tid.

Helsing Trenarane