Treningstider haust 2017

Mandag:
17:30-18:30 - Barn-1 (7- 8)
17:30-18:30 - Ungd./voksn (12+)
18:30-19:30 - Barn-2 (9-11)
21:00-22:30 - Grappling/BJJ

Onsdag:

17:30-18:15 - Tigrane (5-6)
18:30-19:30 - Poomsa/Kamp
19:30-20:30 - Høgbelte

Torsdag:

17:30-18:30 - Barn-1 (7-8)
17:30-18:30 - Barn-2 (9-11)
18:30-20:00 - Ungd./voksn (12+)
20:15-22:00 - Grappling/BJJ 

Nyheter

Samtykke bilde og video

Taekwondoklubben vil gjerne legge ut bilete frå forskjellige arrangement. Samstundes må vi ha respekt for born, unge og vaksne sin integritet og rett til personvern. Nokre kan ha særskilte grunnar for at dei ikkje ønsker å bli tatt bilde av, og det er god skikk å alltid spørre om lov før bilete blir tatt og publisert.

Hovudregelen er at det alltid skal innhentast samtykke frå alle som lett kan identifiserast på bileta før dei blir publisert. Dersom dei som er avbilda er under 15 år, må samtykke hentast inn både frå barnet sjølv og føresette.  

Vi ber difor om at alle fyller inn samtykkeerklæring og spesifiserer om vi kan publisere bilder og film av dykk og barna dykkar eller ikkje, slik at vi kan ta nødvendige hensyn.

Skjemaet skal fyllast ut ein gong per person samtykket gjeld for.

Benytt gjerne skjemaet til å gje beskjed om det er andre ting klubben eller trenarane bør vite.

Klikk her for å starte utfylling

Sjå også retningslinjene frå Norges Idrettsforbund.