Florø Taekwondo

bw2.jpg

Florø Taekwondo blei formelt stifta 12. februar 2011, men har eksistert sidan 2007.

WTF taekwondo er ein allsidig form for trening der heile kroppen blir brukt. Ein trenar kjernemuskulatur, spenst, styrke, hurtigheit, koordinasjon, reaksjon, konsentrasjon og disiplin. Treninga er morsom og interessant, og du treng ingen forkunnskapar . Kvalifiserte instruktørar underviser og hjelper deg på kvar trening. Kvar enkelt utøvar trenar på sitt nivå, med eigne målsettingar. Ved trening av taekwondo bygger ein sjølvtillit. Barn og ungdom som er usikre og forsiktige blir tryggare på seg sjøv og får ein sterkare utstråling. Ein lærer å ta ansvar for eigne handlingar og å tørre å ta sine egine val.

Klubben er medlem i Norges Kampsportforbund (NKF), som er et fleiridrettsforbund innen Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Våre medlemmar under 13 år er forsikra gjennom NIFs barneidrettsforsikring via If Skadeforsikring. Registrerte klubbmedlemmar 13-75 år er forsikra gjennom Norges kampsportforbunds ulykkesforsikring via Sportscover. Som medlem av Norges Kampsportforbund er du omfatta av forbundet si ulykkesforsikring. Les meir. Sjå skademeldingsskjema her.

Vi er også medlem i Traditional Taekwondo Union (TTU). TTU er en europeisk venskapsorganisasjon som jobbar for å ta vare på dei tradisjonelle verdiane som finnast i taekwondo, som ein motvekt til sporten taekwondo.

Samtykkeerklæring

Alle medlemmar må fylle ut samtykkeerklæring for deling av bilde og film. Føresatte fyller ut for sine barn. Både dei som vil reservere seg mot deling og dei som ikkje vil reservere seg må fylle ut.

Ulukkesforsikring

Som medlem av Norges Kampsportforbund er du omfatta av forbundet si ulykkesforsikring. Les meir. Sjå skademeldingsskjema her.

Ledige plassar på tigrane

Vi har nokre ledige plassar på tigrane (5-7 år) som vi ønskjer å fylle opp. Det er begrensa med plass, så det er første tiger til mølla som gjeld. Send ein e-post med namn på barnet, fødselsdato og kontaktinformasjon til post@taekwondoklubben.no

Medlemskontingent

Betalingsfrist for kontingent for våren 2019 var 20. februar. Du betalar enklast i nettbutikken vår. Her kan du betale medlemsskap for heile familien. Første og eldste medlem i familien betalar full pris etter alder, deretter vel ein rabattert pris for øvrige medlemmar. Minimum pris er 400,-. Du kan også betale på VIPPS 91646 eller til konto 3705.17.77914 - hugs då å merke betalinga med namn på utøvar. Prisen finn du i nettbutikken.

Styret

Leiar Quynh Le

Nestleiar Nina Seljestokken

Styremedlem 1 Anne Marie B. Hartvigsen

Styremedlem 2 Magne Hopland

Styremeldem 3 Arild Berg

Varamedlem 1 Kjersti Midtbø

Varamedlem 2 Øyvind Nordtveit

Årsmøte 2019

Protokoll - Årsmelding - Organisasjonsplan

 
 

 
 

Tigrane (5-6 år)

Hausten det året du har fylt 5 år, er du velkommen til klubben. På dette partiet har vi fokus på motorikk og mental trening gjennom leik og moro. Samtidig har vi målretta trening mot eigne Tiger-graderingar for borna. Partiet har trening ein gong i veka. Vi tar opp nye deltakarar fortløpande. Vi har nokre ledige plassar som vi ønskjer å fylle opp. Det er begrensa med plass, så det er første tiger til mølla som gjeld. Send ein e-post med namn på barnet, fødselsdato og kontaktinformasjon til post@taekwondoklubben.no. Pris kr 400,- per halvår.

 
 

 
 

Barn 1 (7-8 år)

Barn1 er for alle barn i alder 7-8 år. Vi har framleis mykje leik, men trenar veldig målretta mot gradering. Partiet har opptak av nye utøvarar ved skulestart om hausten og etter gradering i januar. Partiet er populært, og vi vil vurdere fortløpande om det er behov for venteliste. Kontakt oss på post@taekwondoklubben.no for å høyre om det er plass. Pris kr 800,- per halvår. Familierabatt.

 
 

 
 

Barn 2 (9-11 år)

Partiet er for alle barn i alder 9-11 år. Også eldre barn (12-13 år) kan gjerne delta her; mange vil ha godt utbytte av det, spesielt nybegynnarar. Partiet har opptak av nye utøvarar ved skulestart om hausten og etter gradering i januar. Kontakt oss på post@taekwondoklubben.no for å høyre om det er plass. Pris kr 800,- per halvår. Familierabatt.

 
 

 
 

Ungdom/voksne

I dette partiet har vi slått saman ungdom og vaksne og dette fungerer veldig fint. Frå ca 12-13 år kan ein trene saman med dei voksne. Dette går veldig fint, då treninga blir tilpassa den enkelte. På dette partiet har vi opptak av nye utøvarar heile året. Har du lyst å prøve, så still opp på trening med godt humør. Alder og fysikk er ingen hindring. Kontakt oss på post@taekwondoklubben.no før du kjem. Pris ungdom (12-18) kr 1 200,- per halvår, vaksen kr 1 400,- per halvår. Familierabatt.