Treningstider 2018/2019

Mandag:
18:00-19:00 - Barn-1 (7- 8)
18:00-19:00 - Voksne (12+)
19:00-20:00 - Barn-2 (9-11)

 

Tirsdag:
20:00-22:00 - Høgbelte

Onsdag:
18:00-18:45 - Tigrane (5-6)
19:00-20:30 - Konkurranse

 

Torsdag:
17:30-18:30 - Barn-1 (7-8)
18:00-19:00 - Barn-2 (9-11)
19:00-20:30 - Voksne (12+)

Prisar Kontingent

Pris pr halvår:

Pris Barn 5-6 år: kr 400,-
Barn 7-11 år: kr 800,-
Ungdom 12-18 år: kr 1200,-
Vaksne: kr 1400,-

Familiemoderasjon: eldste familiemedlem betaler full treningsavgift, resterande medlemmar betalar 50% av treningsavgifta. Familiemoderasjon gjeld ikkje barn 5-6 år.
(Av kontingenten går 200 kroner til Norges Kampsport Forbund, det resterande er treningsavgift til klubben.)

Innbetaling av trenings- og medlemsavgift gjerast to gonger i året.
Fristar er 1. mars og 1. oktober.
Når det nermar seg fristen, legg vi opp til at kasserar stiller på nokre treningar, der ein får oppgitt kva ein skal betale.

Betaling av kontingent kan gjerast på ein av følgande måtar:
- Vipps #91646, KlubbMedlem
- Kontant med Kredittkort (vi har betalingsterminal i Hallen)
- Betal til konto 3705.17.77914 (du kan få med faktura frå kasserar)
Husk å merke med utøvars namn

(Faktura pr brev blir kun sendt ut som purring)

Medlems- og treningsavgift må være betalt før ei eventuell gradering.
Dersom du ynskjer å melde deg ut, må det gjerast skrifteleg på sms eller e-post.

 Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund og Norges Kampsportforbund. Klubben er også tilslutta Traditional Taekwondo Union.
Som medlem i Norges Idrettsforbund er ein også forsikra.