Cart 0
Cart 0

respekt. selvforsvar. disiplin.

lenihd 01.jpg
 

Velkommen til Florø Taekwondodjang

Her er barn, unge og vaksne i alle aldrar velkomne til allsidig trening med kvalifiserte instruktørar. Treninga er morosam og interessant, og du treng ingen forkunnskapar.

Florø Taekwondo har eksistert sidan 2007 og er medlem av Norges Kampsportforbund og Traditional Taekwondo Union.

Aktuelt

Vi ønsker alle utøvarar ein god vinterferie og velkommen tilbake på trening i veke 9 (25. februar).

Endring i treningstider

Etter vinterferien blir det ei endring i treningstidene for vaksen/ungdom. Vi ser med glede at vi har blitt svært mange utøvarar, men dette fører også til at det blir krevjande når alle skal trene samtidig, med stor variasjon i pensum. Vi vil derfor prøve ut å dele den eine treninga i to. Måndagar blir det felles trening som vanleg, medan torsdag 19:00-20:30 blir for høgbelte (blått og oppover). Lavbeltene (grønt og nedover) får ny treningstid onsdag 19:00 - 20:30. Vi håper at dette vil fungere betre og gi moglegheit til å fokusere på den delen av pensum som er relevant.

For tigre og born 1 og 2 blir det inga endring i treningstider, men merk at det ikkje lenger er konkurransetrening på onsdagane.

Medlemskontingent

Det er på tide å betale kontingent for våren 2019, og betalingsfrist er 20. februar. Du betalar enklast i nettbutikken vår. Her kan du betale medlemsskap for heile familien. Første og eldste medlem i familien betalar full pris etter alder, deretter vel ein rabattert pris for øvrige medlemmar. Minimum pris er 400,-. Du kan også betale på VIPPS 91646 eller til konto 3705.17.77914 - hugs då å merke betalinga med namn på utøvar. Prisen finn du i nettbutikken.

Ledige plassar på tigrane

Vi har nokre ledige plassar på tigrane (5-7 år) som vi ønskjer å fylle opp. Det er begrensa med plass, så det er første tiger til mølla som gjeld. Send ein e-post med namn på barnet, fødselsdato og kontaktinformasjon til post@taekwondoklubben.no

Samtykkeerklæring

Alle medlemmar må fylle ut samtykkeerklæring for deling av bilde og film. Føresatte fyller ut for sine barn. Både dei som vil reservere seg mot deling og dei som ikkje vil reservere seg må fylle ut.

Ulukkesforsikring

Som medlem av Norges Kampsportforbund er du omfatta av forbundet si ulykkesforsikring. Les meir. Sjå skademeldingsskjema her.

 

KommAnde Arrangement